Skip to main content
Start main content

BTR 洽谈桌

- 圆形休闲或洽谈桌

- 脚架可选不锈钢材质

- 另可选用铝合金材质

- 提供数种高度尺寸选择 : 450H / 750H / 1050H/mm

胶板颜色

胶板颜色 - 皇室胡桃

胶板颜色 - 美洲橡木

胶板颜色 - 瑞奇布格

胶板颜色 - 梁木

胶板颜色 - 敦煌李木

胶板颜色 - 金秋橡木

胶板颜色 - 雪花橡木

胶板颜色 - 新商务灰

胶板颜色 - 进口灰白

胶板颜色 - 晨曦白

联系我们获取更多的颜色选择

总尺寸 (毫米) : 

PTA2-6045S-25    直径 600 x 高450

PTA2-6075S-25   直径  600 x 高750

PTA2-6010S-25   直径  600 x 高1050

PTA2-8075S-25   直径  800 x 高750